מסיק בטהרה

כללים לעשיית השמן בטהרה כפי שהביא אותם הרב אריאל עזריה :

1.       ניתן למסוק את הזיתים ללא הגבלה, אם נזהרים שלא להרטיב אותם. מרגע הרטבת הזיתים במים או יציאת השמן יש להקפיד על טהרתו, כדלהלן:

2.       יש להתכוון שאנו משתדלים לשמור על השמן בטהרה לשם שימוש במקדש. מאידך, יש להקפיד שלא להגדיר את הזיתים והשמן כ"קודש", כדי למנוע מעילה, חלילה. הם חולין, אך נשתדל להקפיד על טהרתם כדין קודש.

3.       בשום שלב אין לנגוע בשמן בידי אדם כלשהו. כל נגיעה תהיה באמצעות שקית ניילון.

4.       אין להניח את השמן ישירות בכלי מתכת, עץ, חרס או זכוכית, אלא בכלי אבן או פלסטיק, או בכלי אחר כששקית ניילון או נייר אלומיניום חוצצים בין הכלי לשמן.

5.       בשום שלב השמן לא יוזז על ידי אישה שאיננה בימי טהרתה, וכן לא על ידי גוי. עם זאת, ניתן להסיע את השמן ברכב הנהוג על ידיהם.

6.       למרות כל האמור, על פי שיטה רווחת השמן ייטמא גם אם יינקטו כל אמצעי הזהירות הללו, אלא אם כן כל העוסקים בשמן וכל הנמצאים עמו תחת אותה קורת גג יימנעו מלשאת עליהם חפצי מתכת וגם חפצים מסוימים שיש בהם חלקי מתכת.

7.       לאחר הכנת השמן, ניתן יהיה לוותר על הדרישה שבסעיף הקודם, באופן הבא: השמן יוכנס לכלי אבן או פלסטיק, יונח עליו מכסה שאף הוא איננו מקבל טומאה (אבן, פלסטיק, או דבר שאיננו כלי כלל: משטח נייר אלומיניום למשל), והכיסוי יודבק לכלי עד לאטימתו המוחלטת באמצעות חומר דביק כלשהו, או נייר דבק; באופן זה השמן יהיה מוגן מטומאה גם אם יהיה בבית שיש בו דבר המטמא באהל. עדיין יהיה אסור להזיז אותו על ידי אישה בימי טומאתה או על ידי גוי.


8.       רצוי שאחד המלווים את התהליך לכל ארכו יהיה פנוי מכל משימה אחרת לטובת פיקוח על שמירת כללי הטהרה.

לקבלת חומרים בנושא להורים ובתי ספר ניתן לפנות אלינו 

החומרים הינם מטעם מסיק כהלכה 
בשיתוף מטה ארגוני המקדש 
ומכון המקדשאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה