יום שני, 31 באוקטובר 2016

כתובת ערבית מהמאה ה-9 "מקדש שלמה"


נמצאה כתובת בערבית המשויכת למאה ה-9  אשר בה נקראת
 כיפת הסלע בשם "מקדש שלמה ".
שני הארכיאולוגים אסף אברהם ופרץ ראובן ציינו עוד כי נכון
למאה ה-8 שבה צמח האיסלאם , נמצאו תעודות וכתובות רבות
בשפה הערבית שמכנות את כיפת הסלע כ"מקדש שלמה".

עוד על כך ניתן לקרוא בחרדים10 בכתבתו של אליעזר היון .

ילדי הגן של רינה צעירי מקרית ארבע חוגגים


שמחת בית השואבה לעילוי נשמת הלל הי"ד
היום למדו על שמחת בית השואבה וניסוך המים (והיין) על גבי מזבח העולה.
 הילדים התחפשו לכהנים שאבו מים "ממעיין השילוח" ניגנו בתופים ואחר כך עשיו את ניסוך המים על גבי מזבח העולה. 
שוטרים מגבעת האבות באו להודות על  כרטיס ברכה שהילדים הכינו להם. 
השוטרים חילקו  ארטיקים לילדים כך שהשמחה באמת היתה  גדולה כמו שמחת בית השואבה.😜
ראו את התמונות המקסימות של ילדי הגן!
צומח דור שמקדש זה חלק מהיום יום שלו!
שתרגולי מקדש  זה גירסא דינקותא שלו!
אשרינו.

ילדי מקדש

בזכות גננות המקדש
ובכלל רוח המקדש שחזרה לנשב במחוזותינו.
ב"ה יש על מי לסמוך...


כמה נחת זה גורמות התמונות המתוקות האלה, אז אני יכולה רק לנחש כמה נחת כפולה ומכופלת זה גורם בשמיים!

מכתב לממ"ז בעניין שעות פתיחה נוספות בהר הבית

בה.                                              כ"ח בתשרי תשע"ז  27/10/16
לכבוד:
 הממ"ז                                                    
מר יורם לוי.
ירושלים.
הנדון: בקשה לשינוי בשעות ובימי הפתיחה ליהודים בהר הבית.

אנו, נשות תנועת "נשים למען המקדש", פונות אליך  כנציג הדרג הבכיר המשטרתי, האחראי בפועל לנעשה היום בהר הבית.
תנועתנו קיימת שש עשרה שנים. זו תנועה חינוכית-הלכתית, הפועלת למען הר הבית והמקדש בקרב כלל הנשים. חלק ניכר מהפעילות כולל  עליות קבועות להר הבית בטהרה, ובעקבות זאת קיימת נוכחות תמידית שלנו בהר הבית לאורך השנים.
בראשית נפתח ונציין שאנו עדות לשיפור ניכר ביחס המשטרה לעולים להר בתקופה האחרונה. הדבר בא לידי ביטוי ביחס מכבד, יעיל, ובמספר פעולות המסייעות לעולים להרגיש רצויים בהר.
תודה על כך
ונשמח להמשך שיתוף פעולה פורה בינינו.
חשוב לציין שבשנה האחרונה גדל מספר העולים להר באופן משמעותי. דבר המצביע על מגמה חיובית ביחסה של האוכלוסייה הכללית להר הבית.  אוכלוסייה מכל גווני העם מתחברת ללב היהודי.
למרות הכיוון החיובי הקיים, המצב בשטח הוא עדיין בלתי נסבל. הדבר בא לידי ביטוי בדברים רבים ושונים, אך אני ממקדת עכשיו את דברי בנושא שעות פתיחת הר הבית ליהודים.
המציאות שבה הר הבית פתוח ליהודים שעות בודדות ביום ולא כל יום - גורמת לרבים לחכות זמן רב לפני עמדת הבידוק, רבים אינם יכולים לעלות להר בשל השעות המצומצמות האלו, נשים וילדים מתקשים מאד להגיע בשעות מוגבלות אלו, רבים שרוצים לעלות אינם מגיעים כלל ביודעם את כל הקשיים האלו.
 כדי לאפשר לאוכלוסייה הגרה רחוק מירושלים, או לאנשים עובדים או בעלי משפחות להגיע להר  בצורה סבירה, אנו פונים בבקשה לפתוח את הר הבית באופן יותר סביר שיאפשר ליותר יהודים לעלות.
אנו יודעות שכרגע לא תוכל להגשים את משאלתנו לפתיחה מוחלטת של הר הבית ליהודים, לדאבוננו,
ולכן אנו מבקשות משהו מוגבל, שהוא נראה לנו כן בתחומי אחריותך ואפשרויותיך:
לפתוח את הר הבית ליהודים בימי א'-ה' גם בשעות 16.00-19.00
ולפתוח את הר  הבית ליהודים גם בשבתות.
אנו מבקשות להזכיר שבעבר הר הבית היה פתוח יותר שעות וכולל שבתות.
אנו מאמינות ששינוי זה יקדם את שיתוף הפעולה בין תנועות המקדש למשטרה, וייתן חיזוק לעולים להר, וזאת במיוחד בימים אלו בהם נציגי האו"ם  מנסים למחוק את הזיקה בין היהודים, ישראל והר הבית.
מן הראוי לציין, שחבר הכנסת דוד צור, שעמד בראש וועדת המשנה של וועדת הפנים בראשות חה"כ מירי רגב, בקדנציה הקודמת, הגיש מסקנות בדו"ח על הר הבית, ובהמלצותיו ציין המלצה לפתוח את הר הבית בשבתות.
כמו כן, המליץ חה"כ צור לאפשר גישה ליהודים להר הבית לא רק משער הלל (המוגרבים  לשעבר), אלא משערים נוספים.
אנו, כמובן, מצטרפות להמלצותיו, ונשמח מאד לפתיחת שער נוסף, שיאפשר הפרדה בין המוני התיירים לאזרחי ישראל המצטופפים (ולעיתים נאלצים להיאבק ממש על זכותם להיכנס) כדי לעבור בידוק מיוחד וליווי משטרתי בהר.

אנו מייחלות ליום שבו יהודים יוכלו לעלות להר הקודש באופן לגמרי חופשי, בשמחה, כראוי למקום וכראוי לעם-ישראל המחדש ימיו במולדתו העתיקה.

בברכה,
רינה אריאל

בשם תנועת "נשים למען המקדש".

יום חמישי, 27 באוקטובר 2016

הרב אריאל משיב לרב יוסף: מותר לעלות / בני טוקר

"אנחנו לא יכולים להמציא הלכות חדשות", טוען הרב אריאל. "כשכוחות הצנחנים כבשו את הר הבית התמנה הרב גורן כרב האחראי על הר הבית. הרב גורן היה רב ראשי לישראל ולצה"ל והוא קבע הלכות לגבי חיילים ושוטרים שקיימות עד היום בהר הבית. הרבנות הראשית מקבלת את ההלכות האלה".
"איך פתאום רב ראשי אומר שאסור לעלות?" תוהה הרב אריאל ומסביר, "הרב גורן הנחה את חברי הכנסת איך לעלות ולאיפה, ושצריך לטבול במקווה, לאיפה מותר ולאיפה אסור להיכנס. יש בהר חיילים דתיים שמשרתים, ויודעים בדיוק את ההלכות. איפה מותר ואיפה אסור".
הרב אריאל מציין בהקשר זה כי יש מקומות שהכניסה אליהם מוגדרת כאיסור כרת אבל חייל יכול להיכנס לשם כדי לשמור על המקום.
הרב אריאל שולל את הטענה לפיה איננו יכולים לדעת היכן נמצאים המקומות האסורים בכניסה, ולכן אסור להיכנס לכל שטח ההר, "רק חמישה אחוזים מתוך הר הבית, באזור של כיפת הסלע, זהו המקום המכונה 'מקום העזרה' אשר מי שנכנס לשם יש חשש שהוא מתחייב כרת אם הוא לא נכנס בתפקיד".
הרב אריאל מסביר כי העובדה שכיום מוגדר כל יהודי כ"טמא מת" איננה רלוונטית, "אמנם אנחנו טמאי מתים, אבל לגבי הר הבית ישנה הלכה פשוטה מהגמרא והרמב"ם שטמאי מתים מותרים בכניסה להר הבית. אין בעולם תלמיד חכם שיכול לבטל את ההלכה הפשוטה הזאת. משה רבינו לקח את עצמות יוסף בארון שהיה מוצב בתוך 'מחנה לויה' מסביב למשכן. הר הבית מוגדר בהלכה 'מחנה לויה' ומותר להכניס להר הבית אפילו מת בעצמו, אם הוא תלמיד חכם חשוב, כדי לעשות שם מספד".
עם זאת, הרב אריאל מזכיר כי ישנן הלכות המחייבות את העולים להר אולם לדבריו אלו הלכות פשוטות שקל ללמוד אותן ולקיים אותן, "כמובן שצריכים לעלות להר הבית בטהרה, ללכת למקווה ולא להיכנס בתרמילו ובאבק שעל רגליו. לצורך כך צריכים ללמוד את הלכות טהרה ומורא מקדש. אלה הלכות פשוטות שכתובות ברמב"ם ובגמרא. לכן אין מציאות שיבוא מישהו ויגיד שאסור, אם הקב"ה מצווה לעלות על הר הבית, שהרי כתוב, 'לשכנו תדרשו ובאת שמה', זה אומר שיש מצווה לבוא למקדש ולהתפלל, לכן לא מובן מאיפה המציאו שאסור".
בהמשך הראיון שולל הרב אריאל את הטענה הנשמעת פעמים רבות, לפיה הרב קוק, שהיה הרב הראשי לירושלים ולארץ ישראל, אסר לעלות על הר הבית, "האיסור מקורו במי שמחליט ש'שב ואל תעשה עדיף'. זה הפך לטאבו שהכי טוב 'שב ואל תעשה', לעזוב את המקדש ולהסתפק בכותל. מצטטים את הרב קוק כאילו הוא היה נגד עלייה להר הבית וזה לא נכון. 'שב ואל תעשה' זו בטלנות ובריחה מהמצוות".
לדבריו, "לרב קוק יש מאמר ארוך של 4000 מילים שמתאר איך נזכה לעלות להר הבית ונפתח שם את מרכז הדת. הוא מתאר איך נקים שם בית דין גדול וכל ישראל יבואו לשם. כתוב, כי יפלא ממך דבר למשפט וקמת ועלית את המקום אשר יבחר ה', אף אחד לא יכול למחוק את זה. הרב קוק כתב שקודם נקים שם את מרכז הדת ונמנה שופטים ואז נבנה את בית המקדש. מי שמצטט אחרת את הרב קוק שילמד קודם את כתבי הרב קוק. אין רב בעולם שיכול למחוק את זה ולהגיד שזה אסור, האיסור הוא הבריחה מלקיים את מצוות ה'. מי שרוצה לברוח מפחד, זו כבר בחירה אישית אבל איך אפשר לתת כך הוראה לציבור".
הרב אריאל מוסיף ושולל את טענתו של הרב יוסף, לפיה לא היו רבנים ספרדים שהתירו לעלות להר הבית, "יש לנו כתבים מפורשים. הרדב"ז כתב תשובה מפורסמת למגורשי ספרד בה נאמר שכל העולם נהגו לעלות להר הבית והוא מנחה את האנשים איפה אפשר לעלות ואיפה אסור לעלות. גם רבי יוסף קארו, מחבר השולחן ערוך, כתב שאם יתאפשר לנו לבנות מקדש אנחנו נקריב קרבנות, כל אלה הם רבנים ספרדים. גם בימינו הרב חיים דוד הלוי רבה של תל אביב אמר שצריך לעלות, גם הרב דוד שלוש מנתניה. הרב מיכאל פרץ, מרבני דרום אמריקה, נשאל האם מותר לעלות. הרב ענה שבאים לרב בשביל לשאול שאלה מסובכת ומורכבת. כאן זו שאלה פשוטה, עולים ולא שואלים שאלות - כי כך כתוב בתורה".
לקראת סיום הראיון טוען הרב אריאל כי המתנגדים לעלייה להר הבית עושים זאת מתוך השקפת עולם גלותית, "אלה שאומרים לא לעלות מחזיקים בהשקפת עולם שאנחנו עדיין בגלות, אבל אנחנו לא בגלות. הגענו לכאן אחרי 2000 שנה, שבנו לחצרות ה' כדי לבנות את בית המקדש השלישי. אם יש כאלה שחושבים שאנחנו עדיין בגלות ורוצים לחיות בתחושה כזאת, זו השקפת עולם פרטית. אבל היא לא אמורה לדחות מצוות מהתורה".
לקריאת המקור :
http://www.inn.co.il/News/News.aspx/332395חווית מקדש גם בגן הילדים


רינה צברי , גננת ותיקה בקרית ארבע שתפה אותנו בעשיה המיוחדת המתקיימת
 בגן הילדים אותו היא מחנכת .
" היום למדנו על הקפת מזבח העולה שהתקיים במקדש עם ארבעת המינים וכן גם עליה לרגל ,
בנינו מזבח עולה והתחפשנו לעולי רגל , כל ילד קיבל את ארבעת המינים שלו 
והקפנו את ה"מזבח" שבע פעמים ואמרנו 'אנא ה' הושיעה נא' "יום רביעי, 26 באוקטובר 2016

בית מדרש מקדש בקרית ארבע

אנחנו חוזרות ללמוד בבית מדרש מקדש בקרית ארבע 
לאחר תקופה שבה התחברנו וקבלנו שפע מן הבורא 
אנו שבות ללימוד בחברותא .רשמי עלייתי להר הבית / עטרה

04:37 מתעוררת , לא מצליחה לחזור לישון, מתארגנת ויוצאת. 
נפגשת עם אמא בירושלים.
 התרגשות קטנטנה מתחילה לעטוף אותי אני רצה ברחובות הקרים, צינה של בוקר, נקיות וטהרה. מגיעות. 
דברים טכניים תעודות זהות , רישומים. 
עוד לא ממש מבינה מה אני עושה שם ואם זה בכלל נכון, 
ואם צריך ואם זה כדאי. 
השוטרים מברכים אותנו בנעימות בחג שמח זה מביא את האווירה לנינוחה יותר. 
המתח בי הולך וגובר, הלב מתחיל לדפוק טיפה יותר מהר עוברים את המחסום ומתחילים לעלות. 
שירה אדירה: 'יבנה המקדש יבנה המקדש' שרים בכל הכוח. ומרגישים קרובים
 כל כך קרובים. 
ושוב נאמרת תזכורת: אסור להתפלל, אסור למלמל, אסור להניע שפתיים...
נכנסים למתחם. שוטרים יהודים ולהבדיל מעורבים בניהם שוטרי וואקף 
מסביבנו מקיפים אותנו מכל עבר ואני כמו בתוך חלום בתוך בלון שקוף נמצאת במקום אחר , מקנחת את האף, מסתירה את הפה וזועקת לה' בלי קול.
 מרגישים קרוב, מרגישים ומתקרבים ולפתע רואה כמה שאנו קרובים 
והתרגשות שלא ידעתי כמוה עוטפת את כולי, ואני לא יכולה להוציא קול.
 בא לי לשיר, בא לי לרקוד להודות לה' שזיכה אותנו לעלות להר שלו 
למקום שלו בחג הסוכות. 
אני אומרת לאמא ואמא לי: בואי נברך.
 ומתחת לטישו מברכת " ברוך.. מציב גבול אלמנה" 
" ברוך... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"!!! 
ומייד לאחר מכן שומעת את המדריך זהו המקום הקדוש ביותר מכאן היו נכנסים לבית המקדש! 
איך שהלב והנשמה מרגישים שזהו המקום הקדוש, איך הם הנחו אותנו לברך במקום בו הכי קרובים לשכינה. 
ושם, כל התפאורה שמסביב, השוטרים, הערבים , רעולות הפנים, את כולם אני לא רואה פתאום והם אינם ואין ספקות בכלל ואין שאלות אם צריך לעלות, אם זה נכון אם זה מותר. 
יש רק בהירות גדולה בלב ובנשמה. 
יש רק את עם ישראל שחוזר לארצו, שעולה להר ה', שדורש את שכינת ה' בתוכו. 
יש אותי לפני העליה להר, קרוב הכי שאפשר לשכינה, ויש לאחריה. 

בימינו יבוא גואל.
יום ראשון, 23 באוקטובר 2016

שירה בת ה-8 חזרה להר הבית / רינה אריאל

עלינו 32 בעליה הראשונה בצהרים. הינו חרדים ודתים גברים ונשים.
עמיחי אמר את ההושענות של יצחק אבינו שכולן קשורות אך ורק להר ולמקדש.
ההושענא מתחילה באבן השתיה בית הבחירה גורן ארנן דביר המוצנע וכו.
רק תארי המקדש, כל אות היא תאר אחר למקום המקדש.
ביום זה אנו מקיפים את המזבח 7 פעמים עם ערבות וזה זכר ל7 הקפות ביריחו,
 כיבוש יריחו נעשה כך וכך יעשה כיבוש הר הבית

שירה בת ה8 לא עלתה אתנו זמן רב, היא פחדה.
בפעם האחרונה שעלתה לפני זמן רב ערבי זרק אבן על ילד -הדם והשנאה גרמו לה פחד.
הפחד התחזק לאחר הרצח של אחותה הלל אריאל.
היום היא זכתה לעלות,
 סיפרנו לה שכעת העליות אחרות ומכובדות
ללא הצרחניות המוסלמיסטיות.
שירה הסכימה, וכך הייתה העליה רגועה ויפה.

וכך ראוי שתהא תמיד.


שירה אריאל

משפחת אריאל 

יום שבת, 22 באוקטובר 2016

חזרה הביתה / מעיין עייש

כשהתגלה לפני המקום דרך שער הלל, הרגשתי שעולה מתוכי גוש גדול העומד להתפוצץ בדמעות.
איזה דרך ארוכה עשיתי עד כאן.
והנה: המקום הכי קדוש לעם ישראל, מקום שה' בחר לביתו.
כמה שנים אני מתלבטת, חושבת, שואלת, מקשיבה. לא מחליטה.
עוקבת אחרי "נשים למען המקדש" ונפעמת מהמסירות שלהם.
כמה פעמים התחלתי לספור ימי טהרה ונעצרתי.
לא היה לי האומץ.

אבל אני כאן.
מיד בתחילה פגשתי בבית קברות עם כותרות מקסימות,
 מצבות המספרות באילמותם סיפורים אין סופיים.
שורות שורות עומדות ככה, עדות של עבר מפואר שנשבר והתפורר.

ערבי לבוש שחור עם מעין מדים דמויי מדי השוטרים, סופר אותנו: בבוטות, בלחץ מהזרם המתגבר של יהודים המגיעים למקום. חבורת שוטרים מחוברים למכשירי קשר סובב אותנו, מושך מקדימה ודוחף מאחורה.
הערבי מתפרץ, כועס. מצביע על ילד עם פאות ארוכות מאוד:
"הוא שר!".
שוטר טופס את הילד הנבוך ביד ומוליך אותו החוצה. שרת! הפרת את הכללים.
אחרי הבידוק  ולמרות התור הצפוף והעלבון בצפייה בגויים עוברים אותנו ועוברים לפנינו.
נכנסתי מלאה שמחה והתרוממות. פוגשת קבלת פנים של שוטר שהסביר לנו ש"אסור... ואסור...ואסור. ואם יש שאלות תפנו אלינו" 
וספר התהילים האהוב עלי, שחשבתי שאוכל לקרוא בו בזמן ההמתנה, נשאר בחוץ, מעל ערימת ספרי הקודש וארבעת המינים שגדשו ארון פח לפני הבידוק והכניסה להר.
"את לא מכירה את הכללים, גברת?"
לא! לא רוצה להכיר! לא יכולה להסכים עם זה שאסור לי להתפלל במקום הכי קדוש לי!
רק החיוך הרחב של יהודה בא להרגיע.
אנחנו ממשיכים, מלא ילדים קטנים, עגלות תינוקות.
השוטר המאסף מבין שלא נצליח לעמוד בקצב ומבקש להתחשב בילדים.
"הנה כאן עומדים מול ההיכל אסור להתפלל בכל רם, אבל מותר לבקש בלב" אומר יהודה
ומיכל עוצרת את כולנו ומציירת לפנינו את פאר בית המקדש כשהצופציק הכי גבוה של כיפת הסלע רק מגיע עד המשקוף של דלתות ההיכל.
"תדמיינו שהכל היה כל כך גבוה ולבן וסריגי הגפן מזהב השתלשלו מעל הדלת
ושער ניקנור בוהק מול אור השמש..."
תמונות ועוד תמונות לשמר את הרגע כדי להיות בטוחים שהיינו פה וזה אמיתי.
אני מתקדמת בשקט, סוגרת את העיניים ומתחילה לראות בסוף תקופת בית שני, בית המקדש חולל.
 עם ישראל לא כיבד את המקום בצורה ראויה וכל ההשפלה הזאת היא כפרה על הביזיון שביזינו את בית ה'.
משהו נרגע בתוכי, הבנה ברורה העוזרת לי לקבל את גזירת ה' באהבה.
מיד כשיצאנו מהמקום שאסור כל דבר הילד של מיכל משתטח על הרצפה, בהתעלמות מוחלטת מכולם סביבו ומהזוהמה של אבני הרובע המוסלמי,
מין דחף כזה של כהן שמחפש את עבודתו.
אני רואה אותו שרוע על האבנים, הראש לכיוון ההיכל, ומקנאה בו.
ואז הוא קם עם חיוך שובב ומרוצה.

הלוואי שלנו הכל היה כל כך ברור ופשוט – מקווה מאוד שבקרוב מאוד נזכה לגאולה השלימה ולבניין בית המקדש !!


מימין מיכל בן אורי חוה דוקס ומעיין עייש יום חמישי, 20 באוקטובר 2016

נשים עולות להר השם במועד


נשים יקרות ,
במועד זה ראינו עליה עלייה מסיבית של נשים להר הבית ,
אין ספק שבשנה זו ברגל הראשון עלו רבים מבני עמנו ורבות מאוד נשים ,
חלקן בפעם הראשונה והן משתפות אותנו :

שפרה מספרת:

אז בנות יקרות, זכיתי ועליתי היום...  אני כבר הרבה שנים רוצה ושואפת לעלות...  בהתחלה הייתי רווקה ולא  העזתי עם כל עניין המקווה... חלמתי לעלות ביום חתונתי.  התחתנתי לפני שנתיים ברוך ה' וגם זו הייתה תקופת המוראביטן ימ"ש וגם היו פיגועים והתפרעויות.  לא פחדתי אבל לא רציתי להלחיץ את עצמי בעוד עניין ביום של החתונה. בתור נשואה, אחרי כל טבילה של נידה כמעט ולא שייך לעלות כי יש מצווה אחרת שמקיימים באותו ערב. וכך כל פעם זה נדחה.
זכיתי ועכשיו אנחנו בהריון, כשהגיע החג, הרגשתי שזה הזמן! לא יודעת להסביר, דיברתי עם בעלי וסיכמנו (בעלי עדיין לא מהעולים אבל ברוך ה' תומך) פתאום עוד חברה החליטה גם היא לעלות בדיוק ביום שתיכננתי וגם אמרה שיש עליית נשים משותפת... מה יותר מדהים ומתאים מיזה?!  הלכנו יחד ערב לפני למקווה (-חוויה מיוחדת בפני עצמה ללכת יחד עם חברה למקווה).  קמנו בבוקר ונסענו...
מאז שהתחלתי לתכנן את העליה להר, כל לילה חלמתי עליה. לא יאומן כמה זה חלק מהנשמה שלנו. הרגשה עילאית מלווה אותנו בדרכנו וככל שמתקדמים אל הפתח כך ההתרגשות גואה, הנשימה נעתקת עד בכי מתפרץ עם הכניסה להר....! בכי והתנשמויות.  השוטרים חשבו שקרה לי משהו...  מאז הם נתנו לי למלמל מה שאני רוצה.
התחלתי בשירה חרישית שבאה מתוך הבכי "בנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו"...
קיבלתי על עצמי בלי נדר להתפלל בהר רק על דברים כלליים,  שכמו שאנו רוצים זיווג בין קודשא בריך הוא ושכינתא כך אנו מבקשים זיווג לכל עם ישראל הרוצים והזקוקים, זרע קודש בר קיימא לרוצים, הריונות בריאים ושמחים, לידות קלות, ילדים בריאים, שאחרי הלידות יהיה שמח לאימהות, בריאות לכל עם ישראל.  נזכרתי בפגועי נפש הנמצאים אסורים במחלקות הסגורות והנוראיות, התפללתי עליהם שה' יושיע וירפא אותם....  אחכ יצאה מפי ברכת מודים אנחנו לך!! המשטרה החמודה אולי לא מרשה להביא סידור... אבל אנחנו ברוך ה' יודעים את שמו"ע בע"פ..  לא צריכים סידור, השיבה שופטינו כבראשונה,  את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח... כמה כמה אפשר להתפלל..!!
הןצאנו עוגיה, לברך מזונות, לכוון על כל מזונות עמך ישראל.  ברכת שהכל-הכל ממך ה'.  בורא פרי העץ- מפה יוצאת הברכה לכל פרות העץ,שיהיה שפע מאוזן ובריא.
הלכתי ומרוב שלא ראיתי מה קורה איתי נתקלתי במישהו, סליחה, פלטתי..
ואז נזכרתי, סליחה!! לבקש סליחה מה'!! על כל הפעמים שאנחנו לא מכוונים מספיק נכון...  על זה שלפעמים אנחנו שוכחים אותו ואת צערו, על זה שלא עלינו עד עכשיו... סליחה ה'.
עליתי עם חברתי והתינוקת שלה, בת עשרה חודשים, חברתי עלתה להודות לה' על הלידה (היא זכתה לעלות להר יום לפני הלידה) חברתי, כמשיחה לפי תומה אומרת לביתה "באנו להודות לה' שנולדת, אנחנו חיים, קמנו בבוקר בריאים..." כל זה היה בקול! זכינו.  זכיתי לעלות עם גרביים, להרגיש ברגלים ממש את הקדושה העולה מהמקום שבו בחר ה' לשכן שמו שם.

לא ציפיתי לחוויה כזו.  ציפיתי להרבה הרבה פחות מיזה... תודה לך ה' על ההתגלות שלך אלינו! שנזכה שתמשיך להתגלות ממש ממש ונראה עין בעין בשובך ה' לציון.


עיטור דקורציה לקיר


הרבנית נעמי וולפסון  :


ברוך שהחיינו והגיענו ליום הזה לרגע המופלא הזה
זכיתי הבוקר פעם ראשונה לעלות להר הבית עם הרבנית רבקה שמעון, יחד עם בתי.
ההתרגשות לפני היתה גדולה, ופעמים כשבאים עם ציפייה גדולה, באה אכזבה.
המציאות המופלאה חזקה לאין ערוך מהציפייה.
לדרוך קרוב למקדש ופשוט להרגיש את השכינה ולהודות בלב רחב שיצאנו מהעפר ומתאי הגזים ואנו כאן! והלב פועם בחזקה, והלב מתחבר  לנשמות הוריי שבוודאי נמצאים אתי ושמחים אתי.
זכות מיוחדת לעלות בחול המועד סוכות ולחוש מצוות עלייה לרגל.
בואו בהמוניכם, וחזקו חזקו חזקו את מקומינו כאן.
להפתעתי הרבה ולשמחתי השוטרים היו מאוד נדיבים, ואיחלו לנו חג שמח בחיוך רחב.
אין זאת אלא פרי של יהודים נפלאים שמוסרים את הנפש על מצווה זו, ולאט לאט משנים את המציאות של המקום הקדוש לטובה.
חוויה מרגשת במיוחד כשבתי ואני, ברגע מסויים, באמצע הדרך, כשהלב פועם,  מחליטות יחד להגיד ברכת שהחיינו. פשוט כך, שתינו באותו זמן הרגשנו זאת.
כמובן שברכנו בשקט שלא יתפסו אותנו, ומייד לאחר מכן המדריך סיפר שאנו הכי קרובים לכניסה למקדש....עליית ח"י בתשרי חול המועד סוכות /מיכל בן אורי

זכינו הבוקר לעלות להר הבית.

עלינו אני וארבעה מילדיי בלוויית כ30 יהודים נפלאים מכל הארץ. 
הייתה עלייה מרוממת -
 השוטרים היו אדיבים והאווירה סביב הייתה נינוחה. 
בשער המזרח עצרנו להסברים וצילומים ( היו הפעם הרבה ילדים ב"ה).
 זכיתי לומר "עלינו לשבח" מאחורי קודש הקודשים (צד מערב) 
ואף להשתחוות..(בזמן שהתכופפתי להרים משהו שנפל....) 

שנזכה בקרוב להראות ולהשתחוות לפני ה' בבניין בנוי...יום שלישי, 18 באוקטובר 2016

העולה הכי צעיר להר הבית/רינה אריאל


שכנתי מקרית ארבע ילדה לפני עשרה ימים
משפחה זו שאפה להכניס את תינוקם בבריתו של אברהם אבינו על הר הבית אולם הדבר לא הסתייע ,
בסופו של דבר הברית התקיימה במערת המכפלה והאב עלה עם בנו בגיל 10 ימים להר הבית להודות להשם.
משפחה יקרה זו הכניסה את הקודש לביתם מרגע היוולדו של התינוק אומנם לא בדרך
שבה רצו מלכתחילה אולם לא וויתרו.
ושמו של התינוק היקר "שבותיה ציון".
שנזכה לגאולה ובנין הבית בקרוב ממש.

מועדים לשמחה

יום שבת, 15 באוקטובר 2016

החלטת אונסקו על הקשר היהודי להר הבית / כלנית-יסמין לשם

כולנו שמענו השבוע שהתקבלה החלטה על ידי חברות אונסקו למינהן על כך
שאין קשר בין עם ישראל להר הבית - אז מה קרה כאן בעצם ?

דבר ראשון נבין מיהו ארגון אונסקו -
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNASCO
ארגון אונסקו הינו ארגון החינוך המדע והתרבות של האומות המאוחדות כלומר האו"ם.
נחשב לסוכנות מקצועית של האום שמטרתה לקדם שלום וביטחון על ידי שיתוף פעולה
בין המדינות בעולם.
אונסק"ו פועל באמצעות חמש תוכניות עיקריות, בתחומים של חינוך, מדעי הטבע, מדעי החברה, תרבות, תקשורת ומידע. מיזמים הממומנים על ידי אונסק"ו כוללים: לימוד קרוא וכתוב, לימודים טכניים, תוכניות להכשרת מורים, תוכניות מדע בינלאומיות, קידום תקשורת עצמאית וחופש העיתונות, מיזמי היסטוריה תרבותית ואזורית, קידום ההכרה במגוון תרבויות, הסכמי שיתוף פעולה בינלאומיים כדי להבטיח את המורשת התרבותית והטבעית של העולם, שמירה על זכויות אדם וניסיונות לגשר על הפער הדיגיטלי בעולם. עוד על אונסקו ניתן למצוא בויקיפדיה .

בעצם מה שקרה הוא שאונסק"ו החליטה שאין זיקה בין הר הבית לעם ישראל ,
ולאחר מכן הבהירה שההר קדוש לשלוש הדתות , בהזדמנות זו היינו שמחים אילו היו
מסבירים אם כך מדוע מתפללים המוסלמים כשאחוריהם לכיוון קודש הקודשים שלנו ופניהם למכה ??
בתחילה הודיעה התקשורת שאונסקו שוללת את הקשר של העם היהודי לירושליים בכלל לאט לאט השתנו הכותרות ..כולנו מבינים שיש כאן אג'נדה .
התגובות תודה לאל לא אחרו להגיע. אפילו טראמפ גינה .
תגובתו של ראש הממשלה:
ראש הממשלה בנימין נתניהו שהזמין את חברי הארגון לבקר בשער טיטוס ברומא ו"לראות מה בזזו מאיתנו לפני 2,000 שנה". בהמשך, התייחסו שרים נוספים בראשם השר נפתלי בנט, שקרא להחרים את הארגון.
תגובתו של שר החינוך בנט :
המכהן גם כנשיא הוועד הישראלי של אונסק"ו, החליט כי הפעילות עם הארגון תופסק באופן מיידי. בנוסף, כל השתתפויות הוועד הישראלי יופסקו, לא יתקיימו פגישות עם נציגי הארגון או השתתפויות בכנסים בינלאומיים, ולא יתקיים שיתוף פעולה מקצועי "עם ארגון הנותן רוח גבית לטרור", כדברי השר.
תגובתו של טראמפ:
החלטת אונסקו מוכיחה שהאום מוטה נגד ישראל ..

האמת שאנו יודעים זאת כבר זמן מה, ומה ימים מימימה ?
האם הגויים יכולים להחליט על הקשר שלנו לארצנו לבירתנו ולהר קודשנו?
הרי אנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא , אבינו שבשמים , מלכנו האדיר שהחליט והבטיח
להנחיל לנו את ארצנו ולבנות בית מקדשנו .
כבר כשגלינו מארצנו לאחר החורבן העביר לנו על ידי נביאו את צורת והלכות בית המקדש.
"והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (ישעיה פרק ב', פסוקים ב' - ג', גם מיכה חזה את נחמת כבוד בית מקדשנו, אך כיון שאיך שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, על כן נבואתו נאמרה בסגנון קצת שונה: "והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון בראש ההרים ונשא הוא מגבעות, ונהרו עליו עמים, והלכו גויים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" (פרק ד' פסוק א').)

אנחנו עם של נצח , אנחנו בנו יחידו של הקדוש ברוך הוא וכל העמים יודעים זאת ,
אולי אנחנו שכחנו מעט את מקומנו ולכן מרגשת אותנו ואולי מניעה אותנו ממקומנו החלטת אונס"קו .
הרשו לי לרגע לתזכר מעט ..
עבדים היינו במצרים והשם גאל אותנו מידיהם אחר כך חווינו מלחמות כאלה ואחרות ותמיד גאל והציל אותנו הקדוש ברוך הוא , הרי כל חג שלנו כמעט הינו תזכורת לקשיים שעברנו עד לתקומתנו על ידו של הבורא .
הנה אנחנו נכנסים עכשו לחג הסוכות (זוכרים ישבנו בסוכות בצאתנו ממצרים כפי שנאמר: "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים."  (ויקרא כג, מב-מג).)
החג שבו אנחנו מוותרים על כל החומר ומתחברים למלך לאחר מפגש של דין בראש השנה כאשר נשפטנו לפניו - כבני מרון !!
ומשם יום הכיפורים שבו מכפר עלינו הקדוש ברוך הוא ומטהר אותנו ואת העולם כולו .
בחג הסוכות אנחנו מבינים שהכל ארעי ובר חלוף ולנו יש יעד כעם וכיחידים
חג הסוכות מבטא את הקשר החזק בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא ,
לאחר ימי הדין והמשפט הגיעו הימים שלנו עם הקדוש ברוך הוא
 "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני" מבואר בתורת החסידות, שיש כאן רמז למועדי חודש תשרי: "שמאלו תחת לראשי" מכוון כנגד ראש-השנה ויום-הכיפורים, שהם ימי הדין והיראה ("שמאל"); ואילו "וימינו תחבקני" אמור על חג-הסוכות, שבו מתגלית אהבתו של הקב"ה לעם ישראל בבחינת "חיבוק.

אחיות ואחים יקרים , בואו נשים את הדברים בפרופורציות ועם התחושה שהחלטת 
אונס"קו לא באמת משמעותית לנו בכל זאת עלינו לשים לב ולקרוא בין השורות 
כי מבחינתי יש כאן מסר חזק וברור ,
השם קורא לנו , אבא מזמן אותנו לזעוק ולהרעיש עולמות ולהפגין רצון חזק לבניין בית המקדש !!
זה הלב שלנו , זהו המקום הכי קדוש לנו !!
והגיע הזמן שנלחם עליו !! 
וישנן דרכים רבות לעשות זאת , בתפילה ובהגשמת החזון בדרכים שהנכם מסוגלים להם,
בעליה להר ואם אתם מתקשים אז בתמיכה בעולים , ובעיקר בלימוד ולמידה.

אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לעליה בסוכות בכל יום תהיינה הדרכות ובח"י בסוכות תהיה מדריכה מטעמנו .
בברכת חג שמח וגאולה קרובה לבוא !!

יום חמישי, 13 באוקטובר 2016

עליית יהודים להר הבית ביום הכיפור התשע"ז

צפו: יהודים ביום כיפור בהר הבית

בלי כהן גדול ביום הכיפורים || עם הרבה יהודים בהר הבית
 140 יהודים עלו במהלך יום הכיפורים להר הבית 
  בערב יום הכיפורים עלו 180 יהודים שהגיעו מרחבי הארץ 
להתכונן ליום הקדוש 
 לעומת הרבבות שנכחו במקדש בעת עבודת הכהן הגדול מדובר 
במספר קטן מאוד 
 לעומת המקובל בשנים קודמות מדובר במספר שיא
  יש לקחת בחשבון שביום הכיפורים יכולים לעלות להר הבית 
רק יהודים שהיום ביום הכיפורים בקרבת מקום המקדש
  עשרות יהודים התאכסנו במיוחד בקרבת הר הבית, כדי לעלות ביום הקדוש להר הקודש 
 המוסלמים צילמו והסריטו, כדי להתריע מפני "הכיבוש הציוני"
  אנחנו משתמשים ב"שרותיהם", כדי להתחבר למקום הקודש  שנה טובה, שנת צמיחת גאולתנו!