יום רביעי, 25 בנובמבר 2015

הר הבית הלב של כולנו / כלנית- יסמין לשם

בימים אלו , ימים קשים לעם ישראל בכל יום מנסים מפגעים ומרצחים לפגוע ולחסל את עמנו
את עם ישראל וזאת בתואנת שווא על בעלות ואיזשהוא קשר שלהם להר הבית – הר קדשנו.
אין ספק כי עם ישראל מאוחד באופן מוחלט בהבנה שהר הבית הינו הר קודשינו ובבעלותינו דוד המלך קנה אותו בכסף מלא.
אולם בטעות , חלק מעם ישראל חושב שהעליה להר הבית אינה בזמן , אינה במקום , 
יוצרת מריבות ומלחמות ואסורה .
את הדעות האלו ונוספות אני מניחה דואגים להחדיר למוחותיהם בראש ובראשונה המדיה
המנסה בכל כוחה לשבש את דעתו של הציבור למרות שהציבור כבר אינו שבוי בידיה תודה לאל.
חלק אחר הוא מורי הדרך – רבנים שאינם מעלים על דעתם עלייה למקום קודשנו וללא ספק כוונתם טהורה היא מכיוון שהם חוששים לעלייה בטומאה ובצדק .
וחלק אחר הוא הטועים והמטעים ששוכחים שאנחנו מצווים בזה הרגע 
לעלות ולהקריב קורבנות בהימצאותו של בית המקדש ואם לאו.

הרמב"ם עלה להר הבית  בשנת ד' אלפים תתקכ"ה בו' בחשוון וכך הוא מתאר את המאורע:
" וליל אחד בשבת, שלשת ימים לירח סיון, יצאתי מן הים בשלום ובאנו לעכו. והגענו לארץ ישראל... וביום שלישי בשבת, ארבעה ימים לירח מרחשון, שנת ששה ועשרים ליצירה [ד"א תתקכ"ו] יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו, ביום חמישי, ששה ימים לירח מרחשון. ובאחד בשבת, תשעה בחודש, יצאתי מירושלים לחברון לנשק קברי אבותי במערה, ואותו יום עמדתי במערה והתפללתי, שבח לאל על הכל. ושני הימים האלו, שהם שישי ותשיעי במרחשון, נדרתי שיהיו לי כמו יום טוב ותפלה ושמחה בה' ואכילה ושתיה. אלהים יעזרני על הכל ויקים לי "נדרי לה' אשלם" אמן. וכשם שזכיתי להתפלל בה בחורבנה כך אראה אני וכל ישראל בנחמתה מהרה אמן"

וכן בפסיקותיו בנושא בית הבחירה הרמב"ם פסק הלכה בעניין מורא מקדש,
בהלכות בית הבחירה: "וכל הנכנס לעזרה יהלך בנחת, במקום שמותר לו להכנס לשם, ויראה עצמו שהוא עומד לפני ה', כמו שנאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים. ומהלך באימה וביראה וברעדה שנאמר בבית אלקים נהלך ברגש".
ואם אנו ניגשים לרמב"ם בכל הלכה הוא הנשר הגדול מורינו , כיצד ייתכן כי אנו מתעלמים מהלכות הללו , איך ייתכן שאנו מפקירים את מקום השכינה , הייתכן כדבר הזה.  

בימים אלו בהתקרב ימי החנוכה - ימים של אור לעם ישראל , אני רוצה להזכיר לכם שעם ישראל הוא עם נצחי 
וזאת בתנאי שהוא מחובר לכור מחצבתו .
ימי החנוכה מדברים על הנס - נס פך השמן הקטן שהספיק לשמונה ימים להדלקת מנורת הזהב מנורת המקדש.
זה הזמן להתחזק יחד ולהתקרב לבורא עולם ולעלות בטהרה ולהראות לקדוש ברוך הוא מהו הרצון האמיתי שלנו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה