יום רביעי, 13 בינואר 2016

בין שבט למקדש / רינה אהרונוב


תוצאת תמונה עבור שיטים

רעיון אחד מיני אלף המחבר בין שבט למקדש.. ...

בס' מלכים א  ח פס' ד נאמר ששלמה מעלה את ארון הברית מעיר דוד ואת אהל מועד,  "ויעלו את ארון ה ואת אהל מועד ואת כל כלי הקדש אשר באהל ויעלו אותם הכהנים והלווים". שלמה מעלה עימו לבהמ"ק את אוהל מועד.

התוספתא בסוטה  פרק יג אומרת:
" משנבנה בית ראשון נגנז אוהל מועד ונגנזו עימו קרסיו, קרשיו ובריחיו ועמודיו ואדניו" (מה' ליברמן 229) ופירשה הגמרא בסוטה (ט/א) שנגנז תחת מחילות של היכל. ורשי כתב ששלמה גנזו.
ז"א המשכן לא נחרב אלא שהה עם עמ"י בנדודיהם ונגנז לעד.
מה היה במשכן? כיצד נבנה?
ידוע שמעצי שיטים . והשיטה היא  אחת משבעת  סוגי הארזים המופיעים בישעיהו מא:
"אתן במדבר ארז שיטה והדס  ועץ שמן. אשים בערבה ברוש תדהר תאשור יחדיו"
בתנחומא  תרומה ט: מביאים דיעה שהיו 24 מיני שיטים ומתוכם נבחרו 7 מינים אלו. אך מתוכם נבחר עץ השיטה למשכן.
ולמה השיטה? אלא היא  באה לתקן את מה שחטאו ישראל בשיטים- זנו אחרי בנות מואב- ולכן התיקון הוא בעצי שיטים עומדים למשכן.

בעצם מקור השיטה אינו מאי' אלא מקורו אפריקאי והוא למד להסתגל לתנאים כאן .
וכיצד היו לבני במדבר עצי שיטים?
המדרש ע"פ הפס' בתרומה "ועשית את הקרשים- הידועים" רשי.
אלא, אומר המדרש שצפה יעקב אבינו ברוח הקודש שבני יצאו ממצרים וישהו במדבר והוריד עימו עצי שיטים שנטעם בני  במצרים, ובעת יציאת מצרים בני לקחו אותם עימהם.
שיטים אלו הם באים מכוח אמונתו של יעקב אבינו והולכים עימנו עד שמגיעים להר הבית.

ואם נחשוב שלשיטים אלו אין יותר תפקיד אזי הגמרא ביומא וסוכה מחדשים לנו "שמא תאמר אבד סיברם (משנגנזו שלא ישובו עוד) ובטל סיכויים (מה שאנו סוכים וצופים להם) ת"ל "עומדים לעד ולעולמי עולמים".

אותם שיטים חיים אך נמצאים בתרדמה עד שיגיע הרגע והם ישובו ויתעוררו. וידוע שאף מקדש שלומה נבנה מארזים. יש רצף של אותו העץ מימות יעקב, דרך מצרים, גלות ועד אי וי-ם. והכוח הפנימי של העץ עדיין  קיים רק כעת הוא שרוי  בהיחבא ומחכה לפריצה. ומכיוון שהאדם הוא עץ השדה, יש כח לאדם אף הוא לפרוץ מתרדמתו ולהגיע לחידוש ולצמיחה- גאולה ובניין הבית.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה