יום שני, 14 בדצמבר 2015

תרגול הדלקת המנורה וחנוכת המזבח / יעל קביליו

ברוך ה זכינו למעמד תרגול הדלקת המנורה וחנוכת המזבח בנהולם של מטה ארגוני המקדש. תודה לכלל הפעילים שלקחו יד ועזרה וכל פעם מצליחים להרים פרויקטים גדולים שכאלה. וכל זה בניצוחו של פרופ' הלל וייס.
לקראת התרגול היה חשש גדול לקיים ארוע בחוץ במקום לא מקורה. ישתבח בורא עולם בחסדו מזג האויר והמקום הקרדו הפתוח היה בדיוק ומדויק. לאורך כלל התרגולים אנו רואים את יד הבורא שמנחה ונותן כוח לעשיה. 
בתרגול הגיעו נוער המקדש לבוש בבגדים מיוחדים וכאן המקום לומר תודה לבגד העברי שנתן לנו אפשרות להשתמש בבגדים אילו. הרב אריאל הנחה את כלל האירוע בהדגמת קורבן התמיד. מצרפת את ההנחיה של ראש הכהנים הרב ברוך כהנא.
 מאחר שהחשמונאים עשו חנוכת המזבח בחנוכה, וגם הדליקו בו את מנורת המקדש, נתרגל הערב תמיד של בין הערביים, שבה מחנכים את המזבח,והדלקת הנרות.
לא נבצע כאן שחיטה מפני בעיות טכניות, אלא נביא כבש שנשחט ונותח מלפני כן. כמו כן, לא נדליק אש בגלל מגבלות מנהליות, אלא נעלה את האברים על ראש המזבח בלי אש.
סדר תמיד של בין הערביים:
שני כהנים מעלים שני גזירי עצים, על האש שהודלקה כבר בתמיד של שחר.
שוחטים את קרבן התמיד. במקרה שלנו הכבש כבר נשחט, ולכן הכהנים ידמו שחיטה וקבלת הדם הולכה וזריקה.
זורקים את הדם שתי מתנות שהן ארבע, על קרן מזרחית צפונית של המזבח ועל קרן מערבית דרומית מתחת לחוט הסיקרא. אנחנו משתמשים במים צבועים אדום.
עכשו עושים הפשט וניתוח. בכבש שלנו זה כבר נעשה. שוטפים במים את הקרביים ושמים אותם בכלי.
ששה כהנים מוליכים את האברים למזבח: הראשון בראש וברגל, הראש בימינו ורגל ימין ביד שמאלו. השני בשתי הידים של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו. השלישי בעוקץ וברגל. העוקץ בימינו והרגל של שמאלו בשמאלו. הרביעי בחזה ובגרה, החזה בימינו והגרה בשמאלו. החמישי בשתי דפנות, של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו. הששי בקרביים בכלי, והכרעיים על גביהן.
עוד שלשה כהנים מוליכים את מנחת הנסכים, מנחת החביתין של הכהן הגדול והיין לנסכים. מולחים את האברים ואת המנחות, מעלים אותם לראש המזבח.  כהן אחר זורק אותם על אש המערכה. והוא מנסך את היין על הקרן דרומית מערבית והלויים שרים את השיר של אותו יום.
הדלקת הנרות:
בכל נר יש חצי לוג שמן, שאמור להספיק ללילות הארוכים ביותר בשנה.
השמן הופק במיוחד לתרגול הזה בלי טחינה.
מדליקים את הנר המערבי (נלך לפי השיטה שהוא הנר האמצעי) מהאש שהמזבח החיצון. את הנרות האחרים מדליקים נר מנר - מושכים את הפתילה אל הנר הסמוך וכך מדליקים.
מפנים את התפילות לכיוון הנר האמצעי.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה